2342
Οι αξίες, η συμπεριφορά και η συμπεριφορά μας

Αξιοποιώντας στο έπακρο τα μοναδικά μας στοιχεία, η Groupeve δεσμεύεται να παρέχει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν και βελτιστοποιούν την απόδοση των πελατών μας.

Η δέσμευσή μας προς τους πελάτες

Η Groupeve δεσμεύεται για την αριστεία σε ό,τι επιδιώκουμε να κάνουμε.Στόχος μας είναι να δραστηριοποιούμαστε με συνεπή και διαφανή τρόπο με όλους τους πελάτες μας και δεν κατέχουμε μετοχές στα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας.Οι πελάτες μας εμπιστεύονται πολύ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον χειρισμό ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.Η φήμη μας για ακεραιότητα και δίκαιη συναλλαγή είναι ζωτικής σημασίας για να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη.

Κώδικας ηθικής

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Groupeve και οι πολιτικές της Groupeve ισχύουν για όλους τους διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας Groupeve.Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν κάθε εργαζόμενο να χειρίζεται τις επιχειρηματικές καταστάσεις επαγγελματικά και δίκαια.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Groupeve δεσμεύεται να τηρεί υγιείς αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.


Στείλτε μας το μήνυμά σας

Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς